Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. liepos 5 d.  Nr. 2B-41
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2016 m. liepos 20 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-16/2016 „ištirti, ar:

(1) Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (TAR, 2015-07-09, Nr. 2015-11209), atsižvelgiant į jo priėmimo metu padarytus procedūrinius pažeidimus, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai ir 76 straipsniui.

(2) Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (TAR, 2015-07-09, Nr. 2015-11209) 3, 4 ir 5 straipsniai, (įskaitant ir jų pakeitimus išdėstytus Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 2, 3, 5, 6, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatyme Nr. XII- 2230) nustatantys ūkio subjektų nesąžiningų veiksmų sąrašą, reikalavimą nurodyti žalio pieno kilmės šalį ženklinant Lietuvoje pagamintus pieno produktus, bei žalio pieno kainos reguliavimą, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsniui bei 46 straipsnio 1, 3 ir 5 dalims“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas            Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2016 m. liepos 5 d.