Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų galimybės pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją ribojimo

2016-06-07 nutarimas Nr. KT17-N8/2016 bylos Nr. 5/2014

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO (2007 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) 20 STRAIPSNIO 2, 4 DALIŲ (2012 M. BIRŽELIO 28 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-06-07, Nr. 15411

Dokumento tekstas: