Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-06-02 pirmininko potvarkis Nr. 2B-36

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: