LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

2011-11-10 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LAPKRIČIO 10 D. NUTARIMAS NR. 1312 „DĖL PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO IR JŲ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ (2008 M. BIRŽELIO 5 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMUI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 136-6469

Dokumento tekstas: