LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmių

2011-10-25 nutarimas bylos Nr. 36/2010-37/2010-38/2010-39/2010-41/2010-42/2010-43/2010- 62/2010-63/2010-64/2010-65/2010-66/2010-67/

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 72 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 129-6116

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: