Dėl Seimo nario asmens neliečiamybės panaikinimo procedūros

2016-04-27 nutarimas Nr. KT11-N7/2016 bylos Nr. 8/2015

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2015 M. KOVO 24 D. REZOLIUCIJOS NR. XII-1560 „DĖL SUTIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĮ RIMĄ ANTANĄ RUČĮ PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN, SUIMTI AR KITAIP SUVARŽYTI JO LAISVĘ“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTUI

Paskelbta: TAR, 2016-04-28, Nr. 10540

Dokumento tekstas: