Dėl medžiagos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-04-25 pirmininko potvarkis Nr. 2B-30

DĖL MEDŽIAGOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: