Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. kovo 25 d. Nr. 2B-26
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2016 m. balandžio 6 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-9/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d.) 22 straipsnis ta apimtimi, kiek jame nenustatyta suimtiems asmenims teisė į ilgalaikius pasimatymus ir šios teisės įgyvendinimo tvarka, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Elvyra Baltutytė

2016 m. kovo 25 d.