Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. kovo 25 d. Nr. 2B-26
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2016 m. balandžio 6 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-9/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d.) 22 straipsnis ta apimtimi, kiek jame nenustatyta suimtiems asmenims teisė į ilgalaikius pasimatymus ir šios teisės įgyvendinimo tvarka, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Elvyra Baltutytė

2016 m. kovo 25 d.