Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-03-21 pirmininko potvarkis Nr. 2B-25

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: