Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-03-18 pirmininko potvarkis Nr. 2B-22

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: