Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

2016-03-18 pirmininko pranešimas Nr. 2B-23P

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1025 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ GALIOJIMO SUSTABDYMO

Paskelbta: TAR, 2016-03-18, Nr. 5410

Dokumento tekstas: