Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. kovo 17 d.  Nr. 2B-18
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2016 m. kovo 25 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-6/2016 „ištirti ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis (1994 m. gruodžio 13 d. redakcija, įstatymo Nr. I-693) ta apimtimi, kuria nenustatyta teisė gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją vidaus reikalų sistemos pensininkams, kuriems iki 1991 m. liepos 1 d. buvo paskirtos Vidaus reikalų ministerijos pensijos už ištarnautus metus ir kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, tačiau nuolat gyvena Lietuvoje ir negauna kitos valstybės pensijos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 52 straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas           Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius

2016 m. kovo 17 d.