Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2016 m. kovo 15 d. Nr. 2B-17
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Pranui Kuconiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 5/2016 pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 1B-4/2016 ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, priimto 2011 m. gruodžio 21 d., 3 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) įtvirtintos savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus realizavimo mechanizmas 2013-iesiems mokestiniams metams, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniams savivaldybių ir valstybės interesų derinimo, teisinės valstybės principams.

Konstitucinio Teismo pirmininkas            Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Pranas Kuconis

2016 m. kovo 15 d.