Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-03-15 pirmininko potvarkis Nr. 2B-17

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: