LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

2011-09-06 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO (NR. 1B-42/2011) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO (2010 M. BIRŽELIO 30 D. REDAKCIJA) 90 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 111-5228

Dokumento tekstas: