Dėl teisės gauti motinystės pašalpą neįgijus nustatyto stažo dėl to, kad asmuo mokėsi

2016-03-15 nutarimas Nr. KT9-N6/2016 bylos Nr. 7/2015

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO (2013 M. GEGUŽĖS 9 D. REDAKCIJA) 2 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMU NR. 86 PATVIRTINTŲ LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATŲ 38.4 PUNKTO (2013 M. SPALIO 23 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-03-15, Nr. 4898

Dokumento tekstas: