Dėl bylos skyrimo rengimas Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2016 m. kovo 2 d. Nr. 2B-13
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 4/2016 pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-3/2016 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) 227 straipsnis (2004 m. lapkričio 9 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą kaip konstitucinės atsakomybės priemonę siejama su Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijos 74 straipsniui.

Konstitucinio Teismo pirmininkas        Dainius Žalimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Gediminas Mesonis

2016 m. kovo 2 d.