Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. vasario 22 d.  Nr. 2B-9
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2016 m. kovo 2 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-3/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 227 straipsnis ta apimtimi, kad galimybė taikyti apkaltą kaip konstitucinės atsakomybės priemonę siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardintas pareigas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsniui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas         Dainius Žalimas

Povarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2016 m. vasario 22 d.