LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarimą

2011-09-05 sprendimas

DĖL ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠAIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2011 M. VASARIO 14 D. NUTARIMĄ

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 111-5227

Dokumento tekstas: