Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio (2002 m. kovo 14 d. redakcija su 2010 m. rugsėjo 21 d. pakeitimu) galiojimo atstatymo

2016-02-17 pirmininko pranešimas Nr. 2B-8P

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 157 STRAIPSNIO (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA SU 2010 M. RUGSĖJO 21 D. PAKEITIMU) GALIOJIMO ATSTATYMO

Paskelbta: TAR, 2016-02-17, Nr. 2987

Dokumento tekstas: