Dėl savivaldybės tarybos nario, einančio mero ar mero pavaduotojo pareigas, laikino nušalinimo nuo pareigų

2016-02-17 nutarimas Nr. KT7-N4/2016 bylos Nr. 11/2015

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 157 STRAIPSNIO (2002 M. KOVO 14 D. REDAKCIJA SU 2010 M. RUGSĖJO 21 D. PAKEITIMU) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-02-17, Nr. 2985

Dokumento tekstas: