Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. vasario 1 d.  Nr. 2B-4
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2016 m. vasario 8 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymo Nr. 1B-1/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189str. „Neteisėtas praturtėjimas“ (2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo Nr. XI-1199 redakcija), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str., 31 str. bei konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2016 m. vasario 1 d.