Dėl pareigūnų išleidimo į atsargą amžiaus, kurio sulaukus gali būti skiriama valstybinė pensija

2016-01-25 nutarimas Nr. KT4-N1/2016 bylos Nr. 40/2014

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO (2003 M. LAPKRIČIO 27 D. REDAKCIJA) 2 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-01-25, Nr. 1547

Dokumento tekstas: