Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą

2016-01-13 sprendimas Nr. KT3-S3/2016

DĖL ATSISAKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PRAŠYMĄ AIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2012 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NUOSTATAS
Dokumento tekstas: