LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl nuosavybės teisių į Užutrakio dvaro sodybos pastatą atkūrimo

2011-09-02 nutarimas bylos Nr. 24/2008

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO (1997 M. LIEPOS 1 D. REDAKCIJA) 14 STRAIPSNIO, 15 STRAIPSNIO (2003 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 30 D. NUTARIMO NR. 356 „DĖL VALSTYBĖS IŠPERKAMŲ IŠ PILIEČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, JŲ DALIŲ IR BUTŲ, PERTVARKYTŲ Į NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NAUDOJAMŲ ŠVIETIMO, SVEIKATOS APSAUGOS, KULTŪROS, MOKSLO REIKMĖMS BEI GLOBOS NAMAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" (2004 M. GEGUŽĖS 14 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMUI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 110-5210

Dokumento tekstas: