Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2016 m. sausio 8 d. Nr. 2B-3
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 1/2016 pagal pareiškėjo Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymą Nr. 1B-25/2015 ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 31 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Vytautas Greičius

2016 m. sausio 8 d.