Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2016 m. sausio 8 d. Nr. 2B-3
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 1/2016 pagal pareiškėjo Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymą Nr. 1B-25/2015 ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 31 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Vytautas Greičius

2016 m. sausio 8 d.