Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-01-08 pirmininko potvarkis Nr. 2B-3

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI
Dokumento tekstas: