Dėl prašymo priėmimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2016 m. sausio 8 d. Nr. 2B-2
Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjo Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-25/2015 ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 31 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui,

ir byla p r a d e d a m a  r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 1/2016.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                  Dainius Žalimas