Dėl Seimui teikiamų metinių institucijos veiklos ataskaitų, generalinio prokuroro atsiskaitymo Seimui ir siūlymo jį atleisti

2015-12-30 nutarimas Nr. KT34-N22/2015 bylos Nr. 20/2013-1/2014

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2013 M. SPALIO 1 D. NUTARIMO NR. XII-528 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS“ KAI KURIŲ NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2015-12-30, Nr. 21030

Dokumento tekstas: