Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. gruodžio 29 d.  Nr. 2B-62
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2016 m. sausio 11 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymo Nr. 1B-25/2015 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189str. „Neteisėtas praturtėjimas“ (2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo Nr. XI-1199 redakcija), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str., 31 str. bei konstituciniam teisinės valstybės principui.“

Konstitucinio Teismo pirmininkas                          Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2015 m. gruodžio 29 d.