Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. gruodžio 28 d.  Nr. 2B-61
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei nedelsiant atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. XII-2220 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 38 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstyto prašymo Nr. 1B-24/2015 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 (TAR, i. k. 2015-18860) 38 straipsnio 3 dalyje nustatytas reguliavimas ta apimtimi, kuria kandidatas į Seimo narius, kuris yra (buvo) kitos valstybės (kitų valstybių) pilietis, įpareigojamas pateikti kitos valstybės (kitų valstybių) kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie kitos valstybės (kitų valstybių) pilietybės atsisakymą ar jos netekimą, pagal normų turinį ir reguliavimo apimtį neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 12 straipsnio antrajai daliai, Konstitucijos 56 straipsnio pirmajai daliai“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas                      Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Danutė Jočienė

2015 m. gruodžio 28 d.