Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. gruodžio 28 d.  Nr. 2B-60
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2016 m. sausio 8 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio prašymo Nr. 1B-23/2015 „išaiškinti, ar įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti susidariusių praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą, pagal kurį valstybė įsipareigotų tokiems asmenims, nebelikus ypatingos situacijos, per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti jų praradimus, atsiradusius dėl valstybinės pensijos sumažinimo dideliu mastu pagal du teisinius pagrindus kartu sudėjus.“

Konstitucinio Teismo pirmininkas                Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja Elvyra Baltutytė

2015 m. gruodžio 28 d.