Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLŲ SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 2B-59
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13, 27 straipsniais,

1) pripažįstu netekusiais galios Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. rugpjūčio 26 d. potvarkį Nr. 2B-141 „Dėl bylos skyrimo rengti Teismo posėdžiui“ ir 2014 m. rugsėjo 25 d. potvarkį Nr. 2B-144 „Dėl bylos skyrimo rengti Teismo posėdžiui“;

2) skiriu Konstitucinio Teismo teisėjui Algirdui Taminskui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 36/2014 pagal pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymą Nr. 1B-47/2014 ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 7 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams, ir bylą Nr. 37/2014 pagal pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymą Nr. 1B-49/2014 ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 7 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 35 straipsnio 2 daliai.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Algirdas Taminskas

2015 m. gruodžio 16 d.