Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Atsisakyta nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti įstatymo ir Vyriausybės nutarimo nuostatų dėl teisėjų valstybinių pensijų dydžio atitiktį Konstitucijai

2015-12-15 

Šiandien priimtu sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata ir Vyriausybės nutarimu patvirtintų Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 19 punktas, kuriuose nustatyta, kad teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio, neprieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ginčijamos Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos atitiktis Konstitucijai yra įvertinta Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarime pripažinus, kad šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą tai, kad prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas, yra pagrindas atsisakyti nagrinėti šį prašymą.

Konstitucinio Teismo sprendime pažymėta, kad Vyriausybės nutarimu, kuris priimtas įgyvendinant Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, patvirtintų Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 19 punktas pagal turinį yra tapatus Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatai, kuri minėtame Konstitucinio Teismo nutarime pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir negali būti taikomas. Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad Vyriausybės nutarimu patvirtintų Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 19 punkto atitikties Konstitucijai tyrimas būtų savitikslis, todėl prašymas ištirti šio punkto konstitucingumą yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.