LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2011-06-23 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINOJO ĮSTATYMO (2009 M. GRUODŽIO 9 D. REDAKCIJA) 4 STRAIPSNIO 1 DALIS, 16 STRAIPSNIO 4 DALIS, 1 PRIEDAS NEPRIEŠTARAUJA, O LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALIS (2009 M. GRUODŽIO 8 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 78-3823

Dokumento tekstas: