LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl galimybės gauti kelias valstybines pensijas

Teisinis reguliavimas, kuriuo nustatyta, kad daugiavaikėms motinoms politinėms kalinėms ir tremtinėms, turinčioms teisę gauti kelias valstybines pensijas, mokama tik viena iš jų, neprieštarauja Konstitucijai

2015-11-26

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime konstatavo, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostata „asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų“ tiek, kiek pagal ją politinės kalinės ar tremtinės, turinčios teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, kurios yra pagimdžiusios (įvaikinusios) 5 ir daugiau vaikų, išauginusios juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios ir dėl to įgijusios teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją, turi pasirinkti vieną iš šių pensijų, neprieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas šią bylą išnagrinėjo pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą. Pareiškėja abejojo, ar teisiniu reguliavimu, pagal kurį politinės kalinės ar tremtinės, paskyrus joms antrojo laipsnio valstybinę pensiją už tai, kad jos pagimdė (įvaikino) 5 ir daugiau vaikų, išaugino juos iki 8 metų ir gerai išauklėjo, praranda teisę į politiniams kaliniams ar tremtiniams skiriamą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, nepažeidžiama asmens teisė gauti užtarnautos pensijos išmokas, nėra nepagrįstai ribojama konstitucinė asmens teisė į nuosavybę.

Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta, kad valstybinės pensijos gali būti skiriamos už tam tikrą tarnybą ar veiklą, už nuopelnus Lietuvos valstybei arba kaip kompensacija nukentėjusiems asmenims. Pažymėta ir tai, kad įstatymų leidėjo diskrecija nustatant valstybinių pensijų skyrimą yra platesnė nei reglamentuojant kitas pensijas; šių pensijų skyrimo sąlygos gali būti labai įvairios ir priklausyti, be kita ko, nuo tarnybos ypatumų, ekonominių valstybės išgalių. Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas iš Konstitucijos kylančią teisę savo nuožiūra nustatyti valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, gali nustatyti, kad asmenims, atitinkantiems įstatyme nustatytas sąlygas kelioms valstybinėms pensijoms gauti, turi būti mokama viena iš jų; taip pat, atsižvelgdamas į ekonomines valstybės išgales ir kitas svarbias aplinkybes, paisydamas konstitucinio socialinės darnos imperatyvo, teisingumo, protingumo, proporcingumo principų, kitų Konstitucijos normų ir principų, jis gali įstatymu nustatyti atskirus konstituciškai pagrįstus atvejus, kai asmeniui gali būti mokama ne viena valstybinė pensija. Todėl konstatuota, kad, nustatydamas teisinį reguliavimą, pagal kurį daugiavaikės motinos politinės kalinės ar (ir) tremtinės, kaip ir kiti valstybinių pensijų gavėjai (išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją gaunančius asmenis), turi pasirinkti, kuri valstybinė pensija – antrojo laipsnio ar nukentėjusiųjų asmenų – turi būti joms mokama, įstatymų leidėjas įgyvendino iš Konstitucijos kylančią teisę savo nuožiūra nustatyti valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir nepažeidė Konstitucijos 52 straipsnio, kuriame įtvirtinti pensinio aprūpinimo ir socialinės paramos pagrindai.

Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad šiuo teisiniu reguliavimu nebuvo pažeistas Konstitucijos 23 straipsnis, kuriuo saugoma asmens teisė į nuosavybę, taip pat nebuvo paneigti asmens teisėti lūkesčiai, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Nutarime pažymėta, kad asmenims sudaryta galimybė pasirinkti didesnę valstybinę pensiją, nesudaroma prielaidų sumažinti jau paskirtos ir mokamos valstybinės pensijos dydį, nėra paneigiama valstybės pareiga asmenims ir toliau mokėti tokio dydžio, kokio buvo paskirtos ir mokamos, t. y. ne mažesnes, išmokas.