Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. lapkričio 16 d.  Nr. 2B-53
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2015 m. lapkričio 30 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymo Nr. 1B-21/2015 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 31 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Pranas Kuconis

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2015 m. lapkričio 16 d.