Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje

2015-10-29 nutarimas Nr. KT28-N17/2015 bylos Nr. 13/2013-34/2014

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, KURIAIS REGULIUOJAMI VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMAS IR LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS, NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMUI, lIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMUI

Paskelbta: TAR, 2015-10-29, Nr. 17072

Dokumento tekstas: