LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl azartinių lošimų organizavimo vietų

2011-06-21 nutarimas bylos Nr. 10/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO (2003 M. LAPKRIČIO 25 D. REDAKCIJA) 2 DALIES (2002 M. BIRŽELIO 27 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 76-3672

Dokumento tekstas: