Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

2015-09-25 sprendimas Nr. KT25-S11/2015

DĖL PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIME NR. XII-1936 „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 157 STRAIPSNIS PAGAL REGULIAVIMO APIMTĮ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ IŠDĖSTYTO PRAŠYMO DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO
Dokumento tekstas: