LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2011-06-09 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 72 STRAIPSNIS (1993 M. VASARIO 3 D. REDAKCIJA), ŠIO STRAIPSNIO 4 DALIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINASIS ĮSTATYMAS (2009 M. GRUODŽIO 9 D. REDAKCIJA), ŠIO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA, O 5 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 72-3478

Dokumento tekstas: