LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Nekilnojamojo turto registre esančios informacijos teikimo advokatams

2011-06-09 nutarimas bylos Nr. 12/2008-45/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO ĮSTATYMO (2001 M. BIRŽELIO 21 D. REDAKCIJA) 42 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMU NR. 1129 "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ 88 PUNKTO (2007 M. VASARIO 27 D. REDAKCIJA), 97 PUNKTO (2007 M. VASARIO 27 D., 2008 M. SPALIO 22 D., 2010 M. KOVO 3 D., 2011 M. GEGUŽĖS 4 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 111-5228

Dokumento tekstas: