LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą

2011-04-07 nutarimas bylos Nr. 38/2008

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 168 STRAIPSNIO 4 DALIES (2007 M. BIRŽELIO 28 D. REDAKCIJA) NUOSTATOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 42-1985

Dokumento tekstas: