Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. 2B-38
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Algirdui Taminskui iki 2015 m. rugsėjo 10 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-15/2015 „ištirti, ar CK 6.271 straipsnio 1 dalis (Žin., 2000, Nr. 74-2262) tiek, kiek pagal ją valstybė iš valstybės biudžeto ne tik tam tikrais ypatingais (išimtiniais), o iš esmės visais atvejais privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl Seimo priimtų teisės aktų (inter alia, įstatymų) tuo atveju, kai Konstitucinis Teismas savo baigiamuosiuose aktuose pripažįsta juos antikonstituciniais, neprieštarauja Konstitucijos 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas              Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Algirdas Taminskas

2015 m. rugpjūčio 31 d.