LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos teismui prašymą ištirti tiek, kiek jis nurodė, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo ir Vyriausybės 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2014 metams nustatymo“ nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymų nuostatoms.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai pagrįsti, todėl jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų.