Dėl prašymo grąžinimo

2015-08-28 sprendimas Nr. KT22-S9/2015

DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ, KURIOMIS REGLAMENTUOJAMAS VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMAS IR LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS, ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMAMS GRĄŽINIMO
Dokumento tekstas: