LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimo nuostatų, susijusių su veikla, nesuderinama su Seimo nario statusu, išaiškinimo

2011-02-23 sprendimas bylos Nr. 04/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2004 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO (1998 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) 15 STRAIPSNIO 4 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ MOTYVUOJAMOSIOS DALIES II SKYRIAUS 13.6, 14.6.3, 14.6.5, 16 PUNKTŲ NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2011, Nr. 24-1180

Dokumento tekstas: