Dėl naujų žemės sklypų, perduodamų piliečiams kaip atlyginimas už nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą, dydžio nustatymo

2015-06-16 nutarimas Nr. KT19-N12/2015 bylos Nr. 17/2012

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 920 „DĖL NAUJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ MIESTUOSE PATVIRTINIMO“ (2010 M. KOVO 31 D. REDAKCIJA) NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMUI

Paskelbta: TAR, 2015-06-16, Nr. 9641

Dokumento tekstas: