Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. birželio 5 d.  Nr. 2B-31
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2015 m. birželio 16 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-12/2015 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (Nr. I-2721, 2014-07-17 d. redakcija) 9 straipsnio 1 punktas tiek, kiek aptariamas rinkimų apygardų sudarymas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 straipsnyje įtvirtintam demokratinio valdymo ir 55 straipsnyje įtvirtintam lygios rinkimų teisės principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas                          Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

 

Danutė Jočienė

2015 m. birželio 5 d.