Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. birželio 3 d.  Nr. 2B-30
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2015 m. birželio 12 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-11/2015 „ištirti, ar Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalies (2009-07-22 įstatymo Nr. XI-389 (Žin., 2009, Nr. 93-3981), 2010-06-17 įstatymo Nr. XI-903 (Žin., 2010, Nr. 76-3867), 2010-11-23 įstatymo Nr. XI-1167 (Žin., 2010, Nr. 145-7424), 2010-06-17 įstatymo Nr. XI-903 (Žin., 2010, Nr. 76-3867), 2012-06-29 įstatymo Nr. XI-2169 (Žin., 2012, Nr. 83-4343) redakcija) ir Vyriausybės 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 34 punkto (2009-12-23 nutarimo Nr. 1784 (Žin., 2009, Nr. 158-7170), 2010-02-10 nutarimo Nr. 124 (Žin., 2010, Nr. 19-886) redakcija) nuostata „Avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos“ neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „įstatymui <...> visi asmenys lygūs“, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                                Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Vytautas Greičius

2015 m. birželio 3 d.